BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Péchy Árpád (Gyalu, 1861. – Brassó, 1908. nov. 12.) ref. lelkész. A gimnáziumot Kolozsvárt 1880-ban, a teológiát Nagyenyeden 1884-ben végezte. Ekkor külföldre ment, s a lipcsei és marburgi egyetemen összesen egy évet töltött. Hazatérve, rövid ideig kolozsvári →káplán, még 1885 novemberében medgyesi, 1894 márciusában brassói lelkész lett. – Cikkei az erdélyi egyházi lapokban jelentek meg. Külön kiadott művei: A magyarság gyásza →Kossuth Lajosért. (Brassó, 1894.) Imák és emlékbeszéd… gr. Bethlen András gyászemlékünnepén… (Uo. 1899.) A büszke lelkiismeret. (Uo. 1901.) Adventi emlék (Három felolvasás). (Uo. 1902.) Téli esték (Tizenkét felolvasás). (Uo. 1903.) – Sógora →Péterfi Dénesnek.