BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miklósvári Sebe János (Miklósvár, ? – ?, 1749 k.) ref. esperes. Kolozsvárt tanult, hol 1705 nyarától →seniorságot viselt s egyszersmind kisegítő lelkész is volt. Innen Felsőbányára ment →rektornak, majd a külföldet kereste föl s 1710. márc. 7-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. Hazajővén, 1711-ben Nagybányán, 1727-ben Felsőbányán, 1734-ben Hagymásláposon, 1745-ben Alsómisztótfaluban lett lelkész. Hagymásláposon egyúttal udvari papja volt az egyik gr. Teleki Mihálynak. 1738-ban →esperesévé tette a →nagybányai egyházmegye. – Művei: Életének Isten dicsőségére… (Gyászbeszéd gr. Teleki József felett). (Kolozsvár, 1745.) A szomorú halál… (Gyászbeszéd gr. Teleki Mihály felett, 1745.). (Uo. 1749.) Gyászverset írt a →Misztótfalusi Kis Miklós halálára (1702.).