BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyalui ev. egyházmegye (Káptalannak is említve), másképpen →kolozsi, az erdélyi magyar ev. püspök alá tartozott, s mindössze addig követte a lutherizmust. ameddig általában az erdélyi magyar protestánsok nagy többsége. Létezésének 1557-ből van nyoma, midőn →Alesius Dénes szászfenesi lelkész, és 1562-ből, midőn Tordai Miklós Albert gyalui lelkész volt az →esperese.