BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komlósi András (?, ? – Técső. 1742.) ref. esperes, erdélyi születésű, Nagyenyeden tanult, ahonnan 1716 májusában Nagybányára ment ki →rektornak. Majd külföldre is ellátogatván. 1717. jún. 25-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. 1719 tavaszát követőleg hazatérvén. 1720-ban viski, 1731-ben técsői, 1739-ben huszti lelkész lett. Ugyanez évben még técsői pap korában →esperesnek választotta a →máramarosi egyházmegye. – Műve: De militia spirituali. (Oderafrankfurt, 1719.)