BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Komjáti ref. zsinat, 1623. szept. 13-án →Samarjai M. János püspök elnöklete alatt tartotta a →samarjai egyházkerület. A zsinat a →Czeglédi Szabó Pál összeállításában egy kánongyűjteményt tett magáévá, mely igen sokban egyezik a →felsőmagyarországi cikkekkel, amelyek a körülményekből következtethetőleg itt is irányadók voltak mintegy negyedszázadon át. Ezt az öt szakaszra osztott →komjáti kánonoskönyvet később elfogadta az →alsódunamelléki, majd az egyesült →dunántúli kerület is, s a legújabb időkig érvényben tartotta mindkettő, természetesen amaz intézkedéseit, melyeket másképpen nem szabályoztak későbbi időkben. Nevezetesebb kiadásai Pápán 1625-ben és Nagyváradon 1642-ben (magyarul is) jelentek meg: utolsó kiadása a pápai 1867-i. Közölte →Thury Etele magyar fordításban „A dunántúli ref. egyházkerület története” I. kötetében (1908.).

Irodalom: Mokos Gyula: A felföldi kánonok (Prot. Szle., 1912.).