BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szathmári Ötvös István (?, ? – Kocs, 1665.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1643. dec. 10-én kezdte a felsőbb osztályok elsőjét. Innen →akadémiai rektornak ment Bodrogkeresztúrra, 1649-ben pedig külföldre indult s ez évi júl. 18-án Franekerben, 1650-ben Utrechtben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Hazájába visszatérve, 1654 elején sárospataki tanár, 1656-ban érsekújvári lelkész és idő teltével a →komjáti egyházmegye →esperese, majd egy idei bujdosás után 1663-ban kocsi lelkész lett. – Művei: Az keresztyén és igaz tudományú belgiumi eklézsiáknak hitökről való vallástétele. (Amsterdam, 1650.) Titkok jelenése (A Jelenések könyvének magyarázata). (Nagyszeben, 1668.) (→Debreceni Kalocsa János adta közre.) – Respondes volt a „De studio verbi divini” (1650.) és a „De sepultura mortuorum” (1651.) tartott vitákon. – Üdvözlő verset írt →Komáromi Csipkés Györgyhöz (1651. héberül) és Felsőbányai Mihályhoz (1650. latinul és 1651. magyarul.).