BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wolf József (Mezőberény, 1880. márc. 6. – Losonc, 1920. márc. 30.) ev. lelkész. A gimnáziumot 1900-ban Szarvason, a teológiát 1904-ben Pozsonyban végezte. Ettől fogva Budapesten →káplán, majd vallástanító volt, míg 1909-ben Losoncra választották papnak. – Művei: Papleány. (Pozsony, 1904.) Ünnepi beszéd és záróima a losonci ev. nőegylet 50 éves jubilaeumán (Az általa szerkesztett „Emlékkönyv”-ben). (Losonc, 1912.) Az élet mélységeiből. (Uo. 1912.) Jézussal egy úton (Prédikációk másokéival együtt, tőle 13). (Budapest, 1913.) Isten közelében (Ima- és énekeskönyv másokkal együtt). (Uo. 1915.) Lelki balzsam (I. f.). (Uo. 1915.) Luther. (Uo. 1917.) Beniczky Árpád emlékének (Címlapon név n.). (Losonc, 1918.)