BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wittstock Henrik (Beszterce, 1826. márc. 18. – ?Nagydisznód, 1901. márc. 29.) ev. lelkész. Besztercén tanult. A teológiát 1844-től 1847-ig hallgatta Bécsben. 1849 tavaszán a besztercei gimnáziumnak tanára, 1862-ben igazgatója lett. 1863-ban tagja volt a nagyszebeni országgyűlésnek. 1869 tavaszán papnak hívták Nagydisznódra, hol 1887-ben →esperessé választotta a →nagyszebeni egyházmegye. 1894-től 1899-ig püspöki vikáriusi tisztet viselt. – Művei közül egyházi érdekűek: Kurzer Abriss der Geschichte des Bistritzer Gymnasiums (Értesítő, 1852.). Beiträge zur Reformationsgeschichte des Nösner Gaues, (Bécs, 1858.) Gutachten der Bistritzer Lehrerconferenz über die Umgestaltung der Volksschullehrer-Seminare der Deutsch-evangelischen Kirche Siebenbürgens. (Nagyszeben, 1867.) Bilder aus dem Bistritzer Kapitularleben in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Archiv des Vereines… 1868.). Aus Briefen des M. Georg →Haner 1713–40. (Uo. XVI. k. 1881.) Aus Heltaus Vergangenes und Gegenwärtiges. (Nagyszeben, 1883.) Festpredigt zur… Enthüllung des Bischof Teutsch-Denkmals. (Uo. 1899.)

Irodalom: Teutsch Frigyes: Denkrede auf Gottlieb Budaker und Heinrich W. (1904.).