BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gerengel Simon (?, ? – Sopron, 1571. febr.) ev. lelkész, alsóausztriai származású, Burgbernheimból 1565 őszén jött lelkésznek Sopronba, ahonnan házasodott volt. Ő szilárdította meg és rendezte be a prot. egyházi életet e jelentékeny városban. Gyakorlati irányú könyvei századokon át használatban voltak és irányt adtak, elsősorban agendája, amely más német helyeken is elterjedt. – Művei: Eine christliche Predigt über die Historie von der Verklärung Christi (1565. febr. 11-én tartott soproni próbaprédikációja). (Rothenburg, 1565.) Summa der christlichen Kinderlehre nebst den Fragen Luthers… (Regensburg, 1569.) (Számtalan kiadást ért 1779-ig, magyar fordításban először Halle, 1715.) Német imák és énekek (Kátéjához csatolva).

Irodalom: Payr Sándortól életrajza (1913. évi Luthernaptár), Uő.: A soproni ev. egyházközség története (I. k. 1917.).