BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pataki Fűsüs János (Sárospatak, ? – Szatmár, 1629 tavasza) ref. lelkész. Sárospatakon tanult. Külföldre menvén, 1616. júl. 27-én Heidelbergben, 1617. júl. 3-án Marburgban lépett az egyetem hallgatóinak sorába. Hazájába visszajőve, először Pelsőcön, 1622 őszére Ungvárott, pár év elteltével Sárospatakon, 1626-ra Szatmáron lett lelkész. – Egy szőlőt hagyott a sárospataki kollégiumnak. Két nem teológiai tárgyú külföldi értekezésén kívül a következő erkölcstani műve van: Királyoknak tüköre. (Bártfa, 1626.) – Üdvözlő verseket írt Kanizsai Mihályhoz (1617.), →Prágai Andráshoz (1617.) és →Putnoki Jánoshoz (1618.).