BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Séllyei S. András (?, 1639. – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1659-ben iratkozott be a felsőbb tanulók közé. Miután →rektor volt Göncön, a külföldet is fölkereste és 1664. máj. 23-án a franekeri, ugyanezévi szept. 2-án a groningeni, 1665. okt. 16-án a leideni egyetemen lett hallgató. Visszatérvén hazájába, 1669 tavaszán Sárospatakon tanár volt mintegy három hónapig, de aztán másodpap lett ugyanott. Ebben az állásában is kevés időt töltött, mivel már aug. 20-án megfosztotta tőle a zsinat. Ezutáni életeseményeiből csupán az van tudva, hogy 1671-ben Máramarosszigeten mint másodpap, majd 1678-ban Szatmárcsekén lelkészkedett. – Műve: Disputatio theologica, qua paucis ostenditur, non fuisse visum Spiritui Sancto, quod fuit visum Tridentinis bruta anathematum fulmina in veram justificationis coram Deo doctrinam detonantibus. (Leiden, 1667.)