BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Selmecbányai cikkek azok a hitvallási cikkek, melyeket Hont vármegyében →főesperesi egyházlátogatásra 1558 tavaszán megjelent Derecskei János kanonok utasítására Selmecbányára gyűlt papok nevében készített Cubicularius Ulrik →esperes, miután a főesperes által eléje terjesztett kat. hitvallást némi átdolgozás után sem voltak hajlandók elfogadni. Közölte →Breznyik János (A selmecbányai ág. h. ev. egyház és lyceum története, I. k. 110–117.l.).