BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bátorkeszi Szegi János (Bátorkeszi, 1645. – Csepreg, 1675 után). Iskoláit Komáromban végezte, majd külföldre ment, s 1669. nov. 29-től a groningeni, 1671. ápr. 16-tól a leideni egyetem hallgatója volt. Innen 1672 kora őszén érkezett vissza hazájába, hol →rektor lett Tatán. A protestánsok üldöztetése éppen e tájban érvén el a tetőfokot, jónak látta előle a róm. kat. egyházba menekülni, s 1674-ben kispap lett a pécsi Pazmaneumban. – Művei: De justificatione. (Leiden, 1672.)… Dubia quaedam circa materiam calicis eucharistici ex relationibus… Choqueti ord. Praed. suborta… (2 r.) (Uo. 1672.) Szőlőgerezd, (Bécs, 1675.) Ez utolsó művét róm. kat. korában írta, a címlapján Lajosnak is írja magát. Respondeált a „Capita catechetica religionis christianae…” (1670.) tárgyában tartott viták egyikén.