BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Batthyány Orbán (?, ? – Gyulafehérvár, 1547.) reformációpárti főúr, a padovai egyetemen tanult, honnan 1526-ra visszatért. Részt vett kora politikai mozgalmaiban, többnyire Erdélyben tartózkodva. Ő is megfordult mindkét párton, a reformációnak azonban állhatatosan híve volt. Vallásos érzésének a 32. zsoltár versbe szedésével és egy énekével is kifejezést adott. Ez utóbbit 1547-ben írta betegségében, mely még abban az évben sírba vitte Gyulafehérvárt. Temetése után György barát kivétette sírjából s trágyában ásatta el.