BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bánffyhunyadi (később Hunyadi) Abacs Márton (Bánffyhunyad, ? ?, 1737. dec. 20 után.) ref. esperes. Kolozsvárt tanult, ahol 1693-ban →seniori tisztet viselt. Innen külföldre menvén, 1694. aug. 5-én a franekeri egyetemre iratkozott be. 1696 júliusa után hazajőve, előbb Torockószentgyörgyön, 1710-től pedig Ótordán lelkészkedett. A →nagyenyedi egyházmegye előbb főjegyzővé, 1728-ban →esperessé választotta. – Aránylag terjedelmes értekezése: De divinitate sacrae scripturae. (Franeker, 1696.) – Üdvözlő verset írt Vizaknai Briccius Györgyhöz (1695.) és →Szilágyi Péterhez (1696.), gyászverset a →Szathmárnémethi Mihály (1689.), →Tolnai F. István (1690.), →Pataki István (1693.) és →Szathmárnémethi Sámuel (1717.) halálára. Egyik fia (Abacs János) szintén viselt esperességet, egy unokája (Abacs János) pedig püspökségig vitte. Apja Abacs Mártonnak.