BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bélteki János (?, 1653. – Szatmárnémeti, 1708 első fele) ref. esperes. Tanult Debrecenben, hol 1676. máj. 11-én lépett a felsőbb tanulók sorába. Innen már 1677-re lelkésznek ment Szilágypérbe. Azonban csakhamar külföldre indult s 1679. szept. 5-én a leideni egyetemre iratkozott be. Hazatérve Makón lett →rektor, majd Algyőn pap, de már 1681-ben Margittán lelkészkedett. Később Szatmárnémetiben volt lelkész s mint ilyet választotta →esperes 1694 márciusában a →szatmári egyházmegye.Műve: De reditu hominis ad Deum… Leiden, 1679. Gyászverset írt a →Mártonfalvi György (1681.) és →Szilágyi Tönkő Márton (1700.) halálára. Az előbbinek veje is volt.