BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Benczédi Gergely (Felsőbencéd, 1839. márc. 29. – ?Kolozsvár, 1906. dec. 13.) unit. tanár. Torockón, Tordán, Kolozsvárt tanult 1862-ig, midőn uo. a teológiai tanfolyamra lépett. 1864-től Göttingenben, 1865-től Londonban folytatta tanulmányait. 1866-ban hazatérvén, Kolozsvárt lett tanár s 1902-ben nyugalomba ment. – Egyházi irányú dolgozatai: Kollégiumaink megmentése a múlt században (Ker. Magvető, 1877.). A sinfalvi templom erőszakos elfoglalása 1772-ben (Uo. 1883.). Unit. halottak és temetések (Uo. 1886–7.). A tordai unit. algimnázium igazgatói 1578–1888 (Uo. 1889.). Tordai unit. papok (Uo. 1888.). Az abrudbányai és verespataki eklézsia története (Uo. 1898.). A kolozsvári unit. kollégium vázlatos története (Értesítő, 1901.). →Berde Mózsa életrajza. (Budapest, 1901.)

Irodalom: Gál Kelemen: B. G. születésének százéves fordulójára (1939.).