BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herrmann János György (Kassa, ? – Kassa, 1747.) ev. lelkész, az előbbinek atyja. Miután szülőhelyén és Eperjesen befejezte honi tanulmányait, külföldre menvén előbb a boroszlói, 1707. szept. 17-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazajővén, 1711 júliusától a kassai egyháznak volt másodpapja, míg 1717-ben Eperjesre ment lelkésznek, honnan 1731-ben Kassára tért vissza →elsőpapnak. – Műve: Die recht-seeligen Augen… (Gyászbeszéd Klobusiczky István felett). (Kassa, 1738.) Kátét is adott ki. Üdvözlő verset írt Regis Mártonhoz (1707.) és gyászverset Kassai Michaelis Györgynek Erzsébet Dorothea nevű leányáról (1707.).