BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Domokos Lajos (Debrecen, 1728. – Kóly, 1803. nov. 18.) ref. vallású világi. Debrecenben végezte iskoláit. Azután külföldre rándult s 1748-ban az utrechti egyetem hallgatója volt. 1751-től jegyzője, 1763-tól főjegyzője, 1774-től főbírája volt Debrecennek, de ez állásától 1786-ban elmozdította a →Helytartótanács. 1790-ben aztán Bihar vármegyének lett alispánja és országgyűlési követe. – A lelkészi kar és a világi elem között a XVIII. században kitört viszályokban élénk szerepet játszott s nagy ellenfelének, →Sinai Miklósnak megbuktatásában tevékeny részt vett. Eközben írta →Benedek Mihály támogatásával „Deductio regiminis ecclesiastici in Hungaria a primis inde reformationis temporibus” c. munkálatát. A →budai zsinat tárgyalásainak előkészítésére is szerkesztett egy alkotmánytervezetet. A fennforgó iskolai ügyek megbeszélésére II. József által 1782 március elejére egybehívatott értekezleten →Hatvani Istvánnal ő képviselte a ref. egyházat. Fordította az „Álom II. Józsefről” c. művet.

Irodalom: Kérészy Zoltán: Visszaemlékezés D. L…. érdemeire (1898.).