BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pfanschmidt Keresztély (Lőcse, ? – ?Lőcse, 1741. nov. 21.) ev. püspök. Lőcsén tanult. Külföldre menvén, 1685-től Boroszlóban, 1688 tavaszától Jenában gyarapította ismereteit. 1691-ben hazajőve, kétévi várakozás után német →prédikátor, 1706-ban →elsőpap lett szülővárosában. 1729-ben püspökké választotta a →szabad kir. városok egyházkerülete, mely 1735-ben egybeolvadván a →gömörvidékivel, tulajdonképpeni püspöke ő lett az új kerületnek, bár a másik püspök is végzett püspöki teendőket haláláig. Viszont őneki még halála előtt megválasztották az utódját, tulajdonképpen a másiknak az utódjául. – Műve: Glaubigen Christen seliger Anfechtungs-Stand… (Gyászbeszéd Pitschke János felett). (Lőcse, 1717.)