BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Grynaeus (Gryner) Simon (Vehringen [Würtemberg], 1493. – ?, 1541. aug. 1.) reformátor. Minta pforzheimi iskola növendéke, benső barátságot kötött Melanchthonnal. A klasszikus nyelveket és a bölcsészetet 1511-től Bécsben tanulta, hol 1520 elejétől tanárkodott is. Itt a reformáció híve lett. A reformáció ellen foganatba vett intézkedések kikerülése végett a →György brandenburg-ansbachi őrgróf meghívására 1521-ben Magyarországra jött a budai iskola tanárának. Minthogy buzgón működött elvei érdekében, a domonkosrendiek vádjára 1523-ban fogságba jutott, de pártfogói csakhamar kiszabadították s elősegítették Wittenbergbe való távozását. 1524-ben a heidelbergi, 1529-ben a baseli egyetemen lett a görög nyelv tanára, s itt 1536-ban az újszövetség tanszékére lépett át. Részt vett 1534-ben a tübingeni prot. egyetem alapításában, 1536-ban az első helvét hitvallás szerkesztésében, valamint 1540-ben a wormsi colloquiumon. A teol. irodalom mezején nem munkálkodott, de annál buzgóbban a klasszikus nyelvekén.