BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Matthaeides Sámuel (Alsókubin, ? – Eperjes, 1729. okt. 9.) ev. lelkész. Alsókubinban kezdett tanulni. További tanulmányait Késmárkon, Győrött, Korponán és Eperjesen végezte. Azután külföldre ment s a greifswaldi egyetemnek volt hallgatója. 1710-ben tanár, csakhamar igazgató lett Eperjesen. Miután 1711 őszén elvétetett a kollégium s a külvárosban folytatták az oktatást, 1712-től a szlovák lelkészi állást is betöltötte 1721-ig, amikor lemondott az igazgatóságról. – Amellett, hogy folytatta a →Rezik Gymnasiologiáját, a következő művet írta: Roma et Geneva Hungariae irreconciliabilis (→Nigrini Sámuel ellen). (Greifswald, 1708.) (Új kiad. 1713.).