BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dézsi József (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, erdélyi származású, ki 1744. szept. 23-án iratkozott be a groningeni egyetemre. Hazatérte után sorsáról csak annyit tudunk, hogy 1752-ben Berekeresztúron, 1758–61-ben Kibéden, 1762–1777-ben Székelyvaján, ettől fogva 1791-ig Somosdon lelkészkedett s jegyzője volt a →marosi egyházmegyének. – Művei: Keresztény paradicsom… (Hosszú verses mű.) (Kolozsvár, 1782.) Világi és eklézsiai vizsgálódás… a lelkiismeretnek szabadságáról és a római s németországi egyesült birodalomban bevétetett valláson levőknek állapotjokról (Bartholuttus után ford.). (Uo. 1784.)