BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zabanius Izsák (Brogyán, 1632. – ?Nagyszeben. 1707. márc. 18.) ev. lelkész. Privigyén és Sopronban tanult, majd Wittenbergbe ment, hol 1657. jún. 19-én iratkozott be az egyetemre, melyen 1659. ápr. 26-án magisterséget szerzett. Hazatérve, ez év őszén →rektor lett Breznóbányán, 1661 tavaszán →conrector Eperjesen, majd 1667 tavaszán a teológiának másod-, a bölcsészetnek rendes tanára ugyanott. Ám ezt az állását az üldözések alatt 1673-ban elveszítvén. külföldön bolyongott, míg 1676 nyarán Nagyszebenben alkalmazták a teológia és bölcsészet tanárának, 1681-ben pedig rektornak. 1687-től aztán lelkész volt Szászorbón 1691-től elsőpap Szászsebesen, 1692-től Nagyszebenben. hol később káni tisztet is viselt. 1705-ben fogságot szenvedett. – Több ízben vitatkozott a kassai jezsuitákkal s némely kétes kérdésekről egyes lelkész- és tanártársaival. Természettani és bölcsészeti művei mellett a következő teol. irányúakat írta: De natura et constitutione theologiae… (Trencsén, 1660.) Bucolica sacra in usum juventutis… Fragariae. (Wittenberg, 1662.) David ob intempestivam populi numerationem triduana peste punitus. (Kassa, 1663.) De fide, spe et charitate divina. (Uo. 1668.) De salute et justificatione nostra (Mejer Kristóf ellen). (Uo. 1668.) De conciliis oecumenicis ecclesiae catholicae et eorum autoritate. (Lőcse. 1668.) Disputatio… thesibus controversiarum fidei prooemialibus Matthiae →Sámbár… opposita (2 r.). (Uo. 1669.) An essentia rei creatae in vel extra Deum sit ab aeterno realiter? (Hely n. 1670.) An ludi moderator vel professor salva conscientia mercaturam facere possit? (Wittenberg, 1674.) Ratio habitus practici… theologiae revelatae… (Nagyszeben. 1676.) De motivo formali infallibili cognoscendae revelationis divinae… (Uo. 1677.) An dogma de sacramentis sit articulus fidei fundamentalis? (Uo. 1678.) De gratia Dei. (Uo. 1678.) De fide distinctive, quidditative. effective et attributive spectata. (Uo. 1678.) De processione Spíritus Sancti a Patre et Filio. (Uo. 1678.) De meritis bonorum operum quoad justificationem et vitam aeternam. (Uo. 1679.) De verbo in divinis… (Uo. 1679.) Defensio disputationis de processione Spiritus S. a Patre et Filio. (Uo. 1679.) De ecclesia. (Uo. 1681.) Disputatio menstrua ex quarto decalogi praecepto… (Uo. 1682.) De academia. (Uo. 1685.) Armatura inermis… (Uo. 1686.) Quis fuerit Melchisedech Abrahamo obvius. (Uo. 1686.) Oratio panegyrica in solenni pompa exequiali… Michaelis →Apafi. (Uo. 1691.) Christliches Ehren-Gedächtnis des Christiani Reicharts. (Uo. 1695.) Trauer- und Freudenschmuck (Gyászbeszéd Franck Bálintné Rosenauer Anna Mária felett). (Uo. 1696.) Unverhoft: doch aber seliger Taubenflug (Gyászbeszéd a Frankenstein György fia felett). (Uo. 1696.) Pharus refulgens. quae… in… schismatum oceano… viam ostendit. (Drezda, 1697.) Davids Schleuder, dadurch Bönings Schilinge ganz zurissen… (Hely n. 1697.) Majestätischer Ehrenthron (I. Lipót névnapján). (Nagyszeben, 1699.) Consideratio problematis paradoxi de Spiritu S. an non per illum sanctorum angelorum genus intelligi possit? (Név n.) (Uo. 1700.) Amica consideratio eorum, quae fratres unitarii in apologia sua contra reformatos… exposuerunt. (Uo. 1705.) Brevis et succincta dialysis dubiorum theologicorum (Becius J. ellen). (Uo. 1705.) Begnügliche Vertheidigung derselbigen Sprüchen der heiligen… Schrift, mit welchen die… christliche Gemeine die wesentliche Gottheit… Christi Jesu… bezeuget (Wolzogen J. L. ellen). (Uo. év n.) Irenicum Eristicum. (Uo. év n.) Kéziratban maradt: Disputatio cum Ivul 1665. die 30. Martii Cassoviae habita. – Üdvözlő verseket írt Weber Jánoshoz (1662.). →Bayer Jánoshoz (1658., 1659., 1663.), Jackisius Illéshez (1659.), Schnitzler Jakabhoz (1659. kétszer), →Thann Andráshoz (1660.), →Sartorius Jánoshoz (1662.), Franck Bálinthoz (1693.). – Atyja volt az 1703-ban kivégzett erdélyi szász ispánnak, Sachs Harteneck Z. Jánosnak.