BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Henricius Jónás (Rózsahegy, ? – ?, ?) ev. lelkész. Itthon elvégezvén iskoláit, külföldre is ellátogatott s 1658 tavaszán a jenai, 1663. márc. 31-én a wittenbergi egyetemen lépett a hallgatók sorába. Visszajőve Sopronban töltött be →prédikátori állást, meg talán Pozsonyban is. Semmi egyebet nem tudunk róla. – Műve: De induratione. (Jena, 1660.) Respondenskedett a „De providentia” (1663.) tartott vitában. – Üdvözlő verset írt →Klesch Dánielhez (1659.), →Heinzelius Jánoshoz (1660.) és →Zabler Jakabhoz (1660.).