BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Érmelléki ref. egyházmegye, a →tiszántúli, jelenleg a →nagyváradi kerületben. kezdettől fogva létezik, s a XVIII. század elején 52 magyar és 7 román ajkú egyház tartozott hozzá, miután már addig is más vallásra tért volt át egy csomó egyháza. Két egyháza, a vértesi és pocsaji 1822-ben a →debreceni egyházmegyéhez, viszont a →középszolnokiból a magyarkéci és piskolti ide csatoltatván, akkor 35, később 39 anyaegyházból állott, de az ország felosztása következtében mindössze öt maradt közülük Magyarországon, míg 34 Romániához csatoltatott. Amaz öt a →bihar-érmelléki egyházmegyéhez tartozott 1952-ig, ez utóbbiak a →királyhágómelléki kerület kebelében továbbra is önálló testületet alkottak s a nagyváradiban most is alkotnak. Mind Bihar vármegyében feküsznek; egynek, a bihardiószeginek a legújabb időkig két lelkésze volt. – →Esperesei közül a következőkről van adatunk: Csorba István felsőábrányi l. (1597.) (1598.), Börvelyi Mihály szalacsi, bihardiószegi l. (1600.) (1601.), Diószegi Mihály szentjobbi l. 1604–1605, Diószegi N. Márton székelyhídi, bihardiószegi l. 1605-től (1631.), Debreceni Gergely bihardiószegi, pocsaji l. (1633. febr.) (1646. jún.), Mislei Mihály bihardiószegi, székelyhídi, biharfélegyházai l. 1648-tól vagy 1649-től (1680. aug.) (kettő lehetett, mert egy 1654-ben iratkozott be Sárospatakon), →Diószegi Kis István bihardiószegi l. 1682 vagy 1683–1698, Czeglédi Pál bihardiószegi l. 1698–1710, Lévai Ferenc hegyközszentimrei l. 1710–1715, Bessenyei István székelyhídi l. 1715–1728, Gyöngyösi Árva István érköbölkúti l. 1728–1732, Németi Ferenc nagylétai l. 1732–1738, Oroszi Nagy István tóti, micskei l. 1739–1743, Enyedi Nagy Mihály székelyhídi, érsemjéni l. 1743–1754, Marosi Izrael bihardiószegi, albisi, micskei l. 1754–1761, Derecskei András asszonyvásárai l. 1761–1771. Túri Mihály biharfélegyházai l. 1772–1788, Hunyadi Sámuel ottományi l. 1788–1796, Fazekas István bihardiószegi l. 1796–1812, Szántó János hegyközszentimrei l. 1812–1826, mellette helyettes →Lengyel József szalacsi l. 1819–1822, 1822-től Récsei János érbogyoszlói l. 1826–1836, Csécsi Nagy János hegyközszentmiklósi l. (1833-tól helyettes) 1836–1849, Kúthy Sándor asszonyvásárai l. (1847-től helyettes) 1849–1851, Ungi Márton bihardiószegi l. (1851-től ideiglenes) 1855–1862, Szűcs Károly nagylétai l. 1862–1869, Simon Benjámin csokalyi l. 1869–1871, Pap Gábor érköbölkúti l. 1872–1880, Szőke János érmihályfalvi l. 1880–1893, Nagy István hegyközszentimrei l. 1893–1906, Marjai Péter nagylétai l. 1906–1912, Végh József érsemjéni, érmihályfalvai l. 1912–1934, Szabó Zoltán székelyhídi l. 1935 óta.