BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Török István (Tiszaeszlár, 1904. dec. l. –) ref. tanár. A gimnáziumot Karcagon, a teológiát Debrecenben, Berlinben, Münsterben és Marburgban végezte. 1929-től óraadó vallástanár volt Pápán, hol 1931-ben helyettes, 1932-ben rendes tanár lett a →teol. akadémián. 1932-ben teol. doktorságot szerzett Debrecenben, hol 1940-ben egyetemi magántanári habilitációt nyert, 1941-ben pedig rendkívüli, 1945-ben rendes tanárrá neveztetett ki az egyetemre. 1950 óta a teol. akadémián működött. – Művei: A barthi theologia elméleti és gyakorló lelkészi szempontból. (Pápa, 1931.) Barth Károly theologiájának a kezdetei. (Uo. 1931.) Luther és a Biblia. (Uo. 1934.) Egyház és politika. (Uo. 1935.) Az ószövetség értékelése Kálvin Institutiojában. (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. kiadványban). (Debrecen, 1936.) Az ószövetség értékelése. (Pápa, 1936.) Luther-idézetek római kath. kézen. (Uo. 1937.) A házasság ker. jellege. (Uo. 1940.) Kijelentés és szentírás (Károlyi-emlékkönyv, 1940.). – Veje →Pongrácz Józsefnek.