BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Török István (Kolozsvár, 1849. dec. 30. – Kolozsvár, 1918. okt. 3.) ref. tanár. Kolozsvárt végezte a gimnáziumot 1863-tól 1871-ig. Miután az 1871–72. tanévben →köztanító volt, 1872-től az egyetem bölcsészeti karán hallgatott, melyen 1876-ban doktorságot szerzett. Ettől fogva segéd és helyettes tanár volt az ottani ref. gimnáziumban, míg 1882-ben rendes tanár lett. 1908-ban nyugalomba vonult. – Nagyobb dolgozatai közül egyházi vonatkozásúak: IV. Henrik politikája. (Kolozsvár, 1876.) A „Querela Hungariae” és az általa támasztott polémia (Értesítő, 1883.). Adatok és részletek a kolozsvári ev. ref. kollégium 18. százévi történetéből (Erdélyi Múzeum, 1884.). →Huszti András a protestánsok első jogtanára (Uo. 1886.). →Ajtai Abod Mihály (Prot. Közlöny, 1888.). Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség történetéhez (Uo. 1895.). Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség 17. századi történetéhez (Történelmi Tár, 1896.). Györgyfalvi és abafáji templomaink elfoglalása. (Kolozsvár, 1900.) A kolozsvári ev. ref. kollégium története (3 k.). (Uo. 1905.) A kolozsmonostori ev. ref. egyházról (Prot. Szle, 1905.).