BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Greguss Mihály (Pusztafödémes, 1793. júl. 1. – Pozsony, 1838. szept. 27.) ev. tanár, Ágost atyja. Tanult 1803–13-ban Pozsonyban, majd egyévi nevelőség után külföldre ment s 1814-től Tübingenben, 1816-tól Göttingenben gyarapította ismereteit. Ekkor hazatérvén, Eperjesen, 1833-ban Pozsonyban lett tanár, ez utóbbi helyen a teol. tanszéken. – Szabadelvűsége miatt sok zaklatáson ment keresztül, mind az orthodoxok, mind a hatóságok részéről. – Teol. irányú művei: Durch welche Mittel kann die Wirksamkeit des Kanzelredners zweckmässig erhöht werden. (Pest, 1821.) Sex recitationes in solemnia… (Az ágostai hitvallás 300 éves jubileumára). (Uo. 1830.) Írt egy népszerű vallástant jogászok számára, melyet, mivel túlságosan szabadelvűnek találták némelyek, nem bocsátott világ elé. Magyar versekben írt önéletrajza is megjelent (1840.).