BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Agonás Sámuel (Sajógömör, 1782. febr. 11. – Rozsnyó. 1847. júli. 18.) ev. lelkész. Hazai tanulmányainak befejeztével külföldre látogatott el s 1806. okt. 20-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1808. augusztusban Losoncon lett magyar-német lelkész s egyszersmind tanár. Innen 1809 nyarán Rozsnyóra választották lelkésznek. Közszükségletet elégített ki, midőn, miután az ágostai hitvallás régibb magyar fordításai teljesen kimentek a közhasználatból, újra lefordította azt (Kassa, 1838.).