BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ágoston Sándor (Bácsfeketehegy, 1882. május 8. – *Feketics, 1960. júni. 23.) ref. püspök. Középiskoláit Kecskeméten, előbb a róm. kat., azután a ref. gimnáziumban végezte, a teológiát pedig 1900–1904-ben Budapesten. Ekkor s. lelkész lett Kórógyon, hol 1906-tól lelkész volt. Innen 1917 elején Eszékre ment, 1919-ben vissza Kórógyra, míg 1921 óta szülőhelyén lelkészkedett. Itt 1922-ben alesperes lett, 1928-ban egyelőre főesperes címmel, 1933-ban pedig valósággal püspök. – Művei: Vasárnap délután. (Eszék, 1911.) Vedd és olvasd. (Budapest, 1915.) Szórványok egyházi gondozása. (Uo: 1916.) Ref. valláskönyv (Káté két más szerzőtárssal). (1925. 2. kiad. 1931.) Szerkesztett naptárakat és 1921-től egy egyházi lapot.