BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Agh István (Sepsiszentkirály, 1709. – Kolozsvár, 1786. jan. 21.) unit. püspök. Sepsiszentkirályon kezdte iskoláit. Még Kolozsvárott tanult. míg 1734-ben külföldre ment s ott előbb Halléban, majd Amsterdamban, 1735. szept. 2-ától pedig Leidenben felsőbb tudományokat hallgatott. 1738 elején tanár lett Kolozsvárt. Egyháza 1754-ben főjegyzővé, 1758. máj. 21. püspökké választotta. – Művei: nagy részben kéziratban maradtak, megjelent: Szívben elrejtett ember… (Gyászbeszéd Dési Judit felett.) (Kolozsvár, 1770.) Sajtó alá rendezte Szentábrahámi →Lombard Mihálynak „Systema universae theologiae…” c. művét (1787.).

Irodalom: Jakab Elek: Agh István unitárius püspök élete és kora (Ker. Magvető, 1882.), Boros György: A. I. püspök élete… (Uo. 1938.), Gál Kelemen: A kolozsvári unit. kollégium története (1935.).