BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Barsi ref. egyházmegye (előbb →bars-honti, néha →garammelléki, néha →lévai is), a 16. század utolsó évtizedében addig ev. egyházak nagy részének helvét irányra tértével keletkezett. 1593-ban 13, a 17. század közepén 30 anyaegyház volt benne, Bars, Esztergom és Hont vármegyék területén. Az ezután bekövetkezett üldözések legnagyobb részüket megsemmisítették, úgy hogy 1730 tájáig hétre apadtak. Az elpusztultak közül néhányat új életre ébresztett a →türelmességi rendelet s miután a megszűnt →komjáti egyházmegye egyházaiból 7 szintén hozzá csatoltatott, egyházainak száma 28-ra szaporodott. Ez azután 27-re csökkent, de az újabban alakult zólyomival és zselizivel együtt már 29-ből állott az ország új határainak megvonásakor (1920.), azután pedig a drégelypalánkiból átkerültekkel 32-re emelkedett. Közülük 1938-ban csak a zólyomi nem került vissza, de a drégelypalánki egyházmegye ekkor ismét megkapta az övéit. A II. világháború befejezése után visszaállt a korábbi állapot. Espereseinek névsorából a következőket ismerjük: Gyöngyösi Gonda András lévai l. (1593.), Miskolci Puha Pál barsi l. (1609.), Rátkai György lévai l. (1619. dec.) 1625-ig, Győri Bálint barsendrédi l. (1632. jan.), Perlaki Köncöl Márton lévai l. (1641. máj.) (1662.), Ladányi C. András nagysallói l. (1668. nov.) (1669.), Körmendi K. György hontfüzesgyarmati, nagysallói, bori l. (1682.) 1704-ig, Gyarmati István kissallói l. (1704-től h.) 1707–1711, Kocsi Angyal Sámuel kisszecsei, alsófegyverneki l. (közben elkergettetvén, kamocsai l. a →komáromi egyházmegyében, de azalatt is barsi esperes) 1712–1742, Gálos Mihály lévai, hontvarsányi l. 1742–1763, Csatári Bende István alsófegyverneki l. 1763–1769, Szobonya István hontvarsányi, újbarsi l. 1769–1790, Baka István nagysallói l. 1790–1799, Ónody György alsószecsei l. 1799–1805, Német Ferenc hontfüzesgyarmati l. 1806–1816, Török Pál kiskálnai l. 1816–1834, →Deáky Gedeon nagysallói l. 1834–1835, Szabó Péter nagyodi l. 1836–1849, Török József újbarsi l. 1849–1855, Nagy János nagysallói l. 1855–1880, Jókai Lajos kisölvedi l. 1880–1895, Juhász Pál nagysallói l. 1895–1906, Patay Károly alsószecsei l. 1906–34, Czeglédy Pál garamsallói, ipolypásztói, lévai l. 1934-től.

Irodalom: Sz. Kiss Károly: Monográfiai vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelenéből (1879.), Uő.: Adatok a barsi ref. egyházm. történetéhez (P. E. I. L. 1890–91.).