BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nyitrai ev. egyházmegye, a →dunáninneni kerületben a Nyitra vármegye területén fekvő hat →egyházmegyének az →ellenreformációi keserves megpróbáltatások után is fennmaradt, meg aztán a →türelmességi rendelet után újraéledt egyházaiból alakult. Számukat annyira megapasztotta a sok ádáz üldözés, hogy a XVIII. század folyamán valószínűleg 1744-től csak a →trencséniekhez csatlakozva tarthattak fenn egy egyházmegyét, de azután a türelmességi rendelet következtében 1784-ben külön válhattak amazoktól. 1792-ben 21 egyháza volt, 1900 körül 25. Jelenleg a →szlovenszkói nyugati egyházkerülethez tartozik. Legnépesebb egyháza a miavai, mely két lelkészt tart. – →Espereseinek névsora: Jezsovics Pál szobotisti l. 1784–1794, Lacsany András verbói l. 1795–1808, →Szepesi Mihály szobotisti l. 1809–1810, →Podhradszky János szenici l. 1810–1817, Bobok György lubinai l. 1818–1834, Djuga István szakolcai l. 1834–1835, Roy János vágújhelyi l. 1836–1849, Teszák Sámuel szenici l. 1849–1850, →Trokán János kosztolnai l. 1850–1860, Teszák Sámuel szenici l. (másodszor) 1860–1866, →Klszák János szobotisti l. 1866–1872, Trokán János kosztolnai l. (másodszor) 1873–1880, →Leska János brezovai l. 1880–1899, →Mocko János csácsói l. 1899–1902, Culik Lajos óturai l. 1902-től (1906.), Szekerka Pál hlubokai l. 1907–1922, Fajnor Dusán csácsói l. 1922–1928, Bodnár Gyula verbói l. 1928–1934, Boór Péter holicsi l. 1934–19..

Irodalom: Paulinyi-Tóth László: A nyitrai ev. egyházmegye története (szlovákul, 1892–94.)