BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erdélyi ref. fő- és középtanodák tanári értekezlete, egy 1861-i iskolai szervezet értelmében időnkénti rendszeres összejövetele volt az erdélyi ref. tanároknak. Az első ilyet 1863. máj. 28-án tartották Nagyenyeden, s azután egy-két évenként évtizedekig megtartották sorban váltakozó helyeken, csak rendkívüli körülmények szolgáltak esetleg akadályául. Tudományos értekezések, elsősorban a helybeli tanintézet történetével és pedagógiai kérdésekkel foglalkozók szerepeltek leginkább a tárgysorozatban. Nyomtatásban is sok megjelent közülük. Özvegy-árvai →gyámintézetet is alakított az értekezlet saját erejéből már 1864-ben.

Irodalom: Fogarasi Albert: Az erdélyi reformátusok régi tanári értekezletei (1911.).