BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Trencsén-nyitrai ev. egyházmegye, a →dunáninneni kerületben, a két vármegyében levő egyházaknak a 18. század több évtizedén át. valószínűleg 1744-től 1784-ig létezett testülete, mely mind-össze hét egyházból állott. – Egyetlen esperese ismeretes: Augustini Mátyás trencséni l. 1753-ig.