BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kecskeméti ref. egyházmegye, a →dunamelléki kerületben, kezdettől fogva létezett, de a 17. század végéig többnyire Ceglédről nevezték. Ebben az időben 24–30 körül váltakozott egyházai száma, amelyek azután az üldözések folytán megfogytak, s annak dacára, hogy időközben újak is keletkeztek, mindössze 15 egyházból állott azután, hogy a 18. század elején a →soltiba helyezték át belőle a kunszentmiklósi egyházat, és a →pestiből ide a szentmártonkátait; 1802-ben pedig elcsatolták tőle a →türelmességi rendelet után alakult Bács-Bodrog vármegyei kilenc egyházát. Nem sokkal ezután, 1825-ben Izsák és Vadkert jött át a soltiból hozzá. Miután Gyöngyöst és Hatvant 1905-ben a pesti egyházmegyének engedte át, Szabadkát pedig az ország felosztásával vesztette el, de ugyanakkor megnyerte Baját, több újnak a kifejlődése következtében 1930-ra 24 anyaegyháza lett, melyek közül négynek (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Kiskunhalas) volt két-két papja. – →Esperesei névsorából a következők ismeretesek: Bakonyi Albert ceglédi l. (1563.), Körtvélyesi János ceglédi (?), gyöngyösi l. 1590. k., Thököli Gergely gyöngyösi, nagykőrösi l. (1621.) (1636.), Körtvélyesi W. János ceglédi l. 1640 k., Muraszombati V. Márk ceglédi l. (1652 márc.), Ungvári Gergely nagykőrösi l. (1662. jún.) (1668.), →Lenthi János kecskeméti, gyöngyösi l. 1690-ig vagy 1691-ig, Kecskeméti Szabó János nagykőrösi l. 1690– vagy 1691–1703, Kecskeméti J. Pál szentmártonkátai, fülöpszállási (tehát solti egyházmegyebeli) l. 1703–1729, Veresmarti Lázi Péter kecskeméti l. 1729–1739, Ölvedi András kecskeméti l. 1740–1760, Mocsi István nagykőrösi l. 1760–1777, Setét Mátyás ceglédi l. 1777–1782, →Végveresmarti Sámuel kecskeméti l. 1782–1791, →Szélesy Pál nagykőrösi l. 1791–1791. dec. 25., →Göböl Gáspár kecskeméti l. 1792–1818, Medgyesi Pál nagykőrösi l. 1818–1826, →Polgár Mihály kecskeméti l. 1827–1836, Báthory Gábor nagykőrösi l. 1836–1859, Miskolczi Szíjártó István szentmártonkátai l. 1860–1868, →Fördős Lajos kecskeméti l. 1869–1884. Ádám Kálmán vezsenyi l. 1885–1917, Kiss Zsigmond abonyi l. 1918–1943, Hetessy Kálmán kecskeméti l. 1944–1944. júl., Jóba József vezsenyi l. 1944–1950, Bükki Zsigmond ceglédi l. 1950–1952, amikor addigi alakjában megszűnt az →egyházmegye.