BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Józan Miklós (Tordatur, 1869. dec. 6. – Kolozsvár, 1946 jan. 7.) unit. püspök. Tanult Kolozsvárt, hol 1887-ben végezte a gimnáziumot, 1891-ben a teológiát. Innen 1892-ben Oxfordba ment s ott töltött három évet. Hazajövetele után Polgárdiban, 1896-ban Torockón, 1899-ben Budapesten lett lelkész. Itt 1902-ben az akkor alakított duna–tiszamenti egyházkörnek →esperesévé tétetett. 1920 után pedig elszakíttatván az unit. egyház zömétől, az anyaországban püspökhelyettes volt, míg 1941-ben püspökké választatott s mint ilyen, Kolozsvárra költözött. Szerkesztette az →„Unit. Értesítő”-t (1922–1932), melybe számos cikket írt. Dolgozatai még a →Ker. Magvető-ben jelentek meg. – Művei: A keresztyénség és a socialis munka (Angolból átd.). (Budapest, 1906.) A vallás →Tompa költészetében (Ker. Magvető, 1909.). Tudás és szeretet (Prot. Esték III. k.). (Budapest, 1916.) Ötven év krónikája (Unit. Értesítő, 1926.). A protestantismus teendői a nemzeti egység megteremtése érdekében. (Budapest, 1928.) Fejedelem és papja. (Uo. 1940.) Aratás. (Kolozsvár, 1943.) Szemtől-szembe. (Uo. 1944.)