BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bácsi ev. egyházmegye, a bányai kerületben, régebbi neve a →bács-szeréminek, és miután ebből 1900-ban kivált a →horvát-szlavón egyházmegye, a megmaradt résznek újabb neve is. Eredetileg 1791-ben alakult abból a 13 gyülekezetből, melyeknek nagy részét a II. József által Bácskába Németországból hozott telepítvényesek ev. része alapította. Egyházai azután folyvást szaporodtak, úgyhogy 1848-ban már szinte kétannyian voltak, mint eredetileg, alakulásának százéves fordulójakor pedig az 1848-i 22 helyett már 34 volt, közben a Szerémségben szervezett egyházak is idecsatlakozván, amelyekre való tekintettel ezalatt →bács-szerémi nevet vett föl az →egyházmegye. A Bács-bodrog vármegyeiek magukra maradásukkor 32 egyházat számláltak, amely szám azután 35-re szaporodott. Ezek közül 1920 után mindössze egy (a bajai) maradt az anyaországban, mely azután a →pesti egyházmegyéhez csatoltatott. A többi aztán nemsokára nemzetiségek szerinti két (német és szlovák) egyházmegyére oszlott széjjel Jugoszláviában. Legnépesebb egyháza állandóan a petrőci volt, mely a legrégebbi is. Espereseinek névsora: Sztehlo András petrőci l. 1791–1818, Laukonides Mihály kiszácsi l. 1818–1827, Rohonyi György dunagálosi l. 1827–1831, Sztehlo János petrőci l. 1831–1852. (Ekkor azt határozták, hogy háromévenként felváltva választanak német és szlovák esperest, amin azonban később túltették magukat.) Scultéti József szeghegyi l. 1852–1855, Tessényi János torzsai l. 1855–1861, Tessényi Károly liliomosi l. 1861–1864, Bekker Jakab újverbászi l. 1864–1866, Tessényi Károly liliomosi l. (másodszor) 1866–1867, Sztehlo József dunagálosi l. 1867–1870, Stur Dániel kucorai l. 1870–1873.; →Belohorszky Gábor újvidéki l. 1873–1911, Wagner Gusztáv Adolf újverbászi l. 1911–1920, de azután is folytatta tisztét a német egyházmegyében.

Irodalom: Bierbrunner Gusztáv: A bács-szerémi ág. h. ev. egyházmegye monografiája (1902.), Sztehlo Kornél: Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában (1908).