BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Klein Mihály (Merény. 1712. szept. 14. – Pozsony, 1782. márc. 8.) ev. lelkész, az előbbinek atyja. Eperjesen és Pozsonyban tanult, majd külföldre ment, és 1733 őszén a jenai egyetemre iratkozott be. Négy év múlva hazatérvén, egy ideig nevelősködött, míg 1742-ben segédlelkész lett Bártfán, hol nemsokára lelkésszé választották. 1749 augusztusától Körmöcbányán működött, csakhogy innen 1755-ben elmozdította a →Helytartótanács. Ám 1761-ben mégis alkalmazták lelkészül előbb Bártfán, a következő évben pedig Pozsonyban. – Egyházi irányú művei: Katechetische Heils-Ordnung, als eine Grundlage für Kinder… (Lipcse. 1752.) (II. kiad. Boroszló, 1752.) (E könyvet elkoboztatta a Helytartótanács.) Ein in den Mühseligkeiten des menschlichen Lebens gesammelter Liederschatz. (Pozsony, 1756.) Süsse Milch. (Uo. 1763.) Német gyászbeszéd →Beer Frigyes Vilmos felett. (Uo. 1774.) – Apósa volt →Crudy Dánielnek.