BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Klein János Sámuel (Bártfa, 1748. jan. 22. – Gölnicbánya, 1820. dec. 9–10 közti éjjel) ev. lelkész. Honi tanulmányai végeztével külföldre ment s 1765 májusában Rintelnben időzött, majd 1771. ápr. 23-tól a hallei egyetemnek volt hallgatója. Visszatérvén hazájába, 1774 februárjától eperjesi subrector, 1783 júniusától bártfai másodlelkész, 1784 januárjától kassai német lelkész, 1790 januárjától gölnicbányai lelkész volt. A →szepesi hétbányavárosi egyházmegye később →esperessé választotta s az volt haláláig. – Egyházi téren kiváló irodalmi működést fejtett ki. – Munkái: Leonhardus Stöckelius communis Ungariae praeceptor. (Rinteln, 1770.) Brevis conspectus hitoriae ecclesiasticae in quo status religionis christianae ante adventum hunnorum in Ungariam usque ad illa tempora solum, in quibus reformatio Lutheri coeperat, examinatur atque breviter exponitur („Leonhardus Bártfai” álnévvel). (Halle, 1771.) Carmina quaedam apostolica… (Uo. 1772.) Die wahre Beschaffenheit eines von Gott berufenen Seelenhirtens (Beköszöntő beszéd Bártfán). (Hely n. 1784.) Der Christ bei der Feier eines… Sieges… (Prédikáció Koburg herceg győzelmei alkalmával). (Kassa, 1789.) Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger. I–II. k. (Lipcse és Buda. 1789.) III. k. (kiadta →Fabó a „Monumenta…” IV. kötetéül). (Pest, 1873.) (A IV. k. még kéziratban van.) Göllnitz, ein neu angelegter Weinberg des grossen Gottes (Beköszöntő beszéd). (Kassa, 1790.) Treuer Unterthanen Herzenserhebung (Prédikáció II. Lipót koronázása napján). (Uo. 1790.) Katechismus. (Uo. 1795.) Die Pflicht des Christen… (Prédikáció I. Ferenc névnapján). (Uo. 1801.) Kiadta továbbá Aesopus meséit a tanuló ifjúság használatára (1777.) és verseket írt →Schwartz Gottfried esperes és tanár tiszteletére (1765.). Kéziratban maradt eperjesi székfoglalója (De causis, cur scholae protestantium ad paucitatem redactae fuerint?) és „Collectanea historiae ecclesiasticae Bartphensis aug. conf. addictorum ecclesiae” c. kútfőgyűjteménye. – Sógora volt →Crudy Dánielnek.

Irodalom: Zoványi Jenő: Ki írta Bártfai Lénárt egyháztörténetét? (MKSz. 1941.).