BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wagner Jakab (Besztercebánya, 1560. k. – Kisszeben, 1600.) ev. lelkész. Besztercebányán tanult tízéves koráig. Ezentúl Libetbányán három évig, a sziléziai Leobschützben egy évig, Bártfán négy évig folytatta iskoláit. Miután ettől fogva egy évig tanító volt Libetbányán, Ágostába ment s ott egy évet szintén tanítással, hármat pedig tanulással töltött. 1583 tavaszától a tübingeni egyetemen gyarapította ismereteit. Majd hazajővén 1584 őszén →rektor lett Eperjesen, 1585 nyarán másodpap Bártfán, 1596 végén lelkész Szepesváralján, 1600-ban →elsőpap Kisszebenben, de alig érkezett oda, meghalt. Egyik szerzője az „Apologia examinis ecclesiae et scholae Bartphensis et jam etiam scholae Epperiensis…” c. műnek (Bártfa, 1590.), melyet →Pilcius Gáspár ellen a →Wagner Márton hátrahagyott kéziratának felhasználásával, →Faber Tamás és →Sculteti Severin társaságában készített. – Fia, W. Márton (1587–1666.) 1645-től püspöke volt a szabad kir. városi egyházkerületnek.