BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Wagner Márton (Besztercebánya, 1547. – Bártfa, 1590. nov. 6.) ev. esperes, az előbbinek bátyja. Bártfán végezte iskoláit, majd a külföldet is fölkeresvén, 1571. ápr. 30-tól Wittenbergben folytatta tanulmányait. Visszatérve hazájába, először tanító volt Besztercebányán, azután →rektor Libetbányán, majd diakónus Besztercebányán, valószínűleg 1577-től Eperjesen, végül 1580 őszétől →elsőpap Bártfán. Az →öt szabad kir. városi egyházmegye 1588. aug. 24-én →esperesévé választotta. – Buzgón harcolt a helvét irány és annak képviselője, →Pilcius Gáspár ellen, mint a következő művek egyik szerzője: Examen thesium et regularum Zwinglianarum de coena Domini (→Faber Tamással és →Sculteti Severinnel). (Bártfa, 1586.) Apologia examinis ecclesiae et scholae Bartphensis et jam etiam scholae Epperiensis (Az ő hátrahagyott kéziratának felhasználásával Faber Tamás, Sculteti Severin és →Wagner Jakab készítette). (Uo. 1590.) Nem tévesztendő össze azonos nevű unokaöccsével, a püspökkel.

Irodalom: Ráth György: Pilcz Gáspár és ellenfelei (MKSz 1892–93.), Zoványi Jenő: A magyarországi protestántismus története a reformáció századában.