BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilassy Aladár (Buda, /1847. jan. 30. – Bp. 1924. dec. 5.) ref. vallású közigazgatási bírósági másodelnök. Ügyvédi oklevelet szerzett, majd tagja lett a Közigazgatási Bíróságnak, melynek később egyik tanácselnöki, 1909-től másodelnöki tisztét vitte. 1913-ban nyugalomba lépett. – 1887-től →gondnoka volt a →tolnai egyházmegyének. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1895-ben választmányi tagjai közé sorozta, a debreceni egyetem 1917-ben teol. díszdoktorrá tette, amire azzal szolgált reá, hogy a magyar ref. egyházban egyik kezdeményezője és legbuzgóbb munkása volt a belmissziónak, irodalmi téren is síkra szállva eszményeiért. – Művei: A ker. munka s ebben az ifjúság szerepe. (Budapest, 1892.) A ker. ifjúsági egyesületekről. (Uo. 1896.) Az ifjúság ker. gondozása. (Uo. 1904.)

Irodalom: Pruzsinszky Pál: Sz. A. (1922.).