BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tolnai Fabricius Bálint (Tolna, ? – ?, ?) ref. esperes. 1565-ben Kolozsvárt tanult, mint bizonyára már nagyobb diák. Jóidei ismeretlen helyen való tartózkodás után 1573. jún. 15-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. Onnan hazatérve, 1575 novemberétől →rektor volt Tolnán, 1578-tól pedig lelkész valahol az →alsóbaranyai egyházmegyében, melyben 1589-től →esperesi hivatalt is viselt. – Egy bibliai tárgyú hosszabb verses műve látott napvilágot: A szent János látásának 12. részéből való ének. (Hely n. 1579.) Ugyanigy versbe szedett parafrázist írt a 43. zsoltárról és üdvözlő verset a →Heltai Gáspár Bonfinius-kiadása mellé (1565.).