BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gaudy (H.) László (Hosszúfalu, 1895. máj. 16. – *Bp. 1976. ápr. 24.) ev. tanár. A teológiát Pozsonyban végezte, honnan Halléba ment tanulmányai folytatására. Azután hitoktató lett Budapesten, majd vallástanítási igazgató. Ez állásából való nyugdíjazása után a pesti egyházközség igazgató lelkésze, 1953-ban egyetemes egyházi könyvtáros lett. 1929-ben teol. doktorságot szerzett Debrecenben. Tagja volt a →budapesti harmadik zsinatnak. Művei: Ifjúsági →énekeskönyv. (Bp., 1925., III. kiad. 1936.) A lutheri egyház tanrendszere (Elert után ford.). (Uo. 1927.) A keresztyénség a mai szellemi életben (Tankönyv). (Uo. 1927.) A keresztyénség megalapításának története (Tankönyv). (Uo. 1928.) A bibliai történetek tanításának valláspaedagogiai módszertana. (Debrecen, 1929.) A gyakorlati theologia vázlata. (Bp., 1930.) Ifjúsági istentisztelet. (Uo. 1933.) Házassági káté ev. hívek számára. (Uo. 1936.)