BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miskey Ádám (Gergelyi, 1695. – Gergelyi, 1774. nov. 10.) ev. esperes. Tanulmányait dunántúli iskolákon kívül Eperjesen végezte. 1717-től →rektor volt Alsóságon, 1729-től lelkész Kemenesszentmártonban. Innen 1732 augusztusában elűzetvén, Kemenesmagasiban tartózkodott, míg 1733-ban Nemesdömölkre hívták másodpapnak, hol 1737-ben →elsőpap lett. 1743 májusában →esperes választotta a →kemenesaljai egyházmegye. 1765 májusában Gergelyibe ment lelkésznek. – Művei: Virtus koronája… (Búcsúztató a Telekesi Török István temetésén). (Lipcse, 1723.) Világtalan világi vígság… (Búcsúztató özv. Sankó Boldizsárné Kisfaludy Anna temetésén). (Hely n. 1734.) Ama gonosznak minden tüzes nyilait megoltható hitnek paizsa… (Gerhard János után latinból ford.). (Lipcse, 1742.)