BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szegedi Gergely (Szeged, ? – ?, 1550. máj. 4.) róm. kat. szerzetes. 1511-től a krakkói egyetemnek volt hallgatója, s később Párizsban is tanult, hol teol. doktorságot szerzett. A ferencrendiek közé lépvén, már a mohácsi vész előtt is üldözői közé tartozott a reformációnak, amely ellen úgy szóval, mint tollal erős küzdelmet folytatott. →Dévai Biró Mátyás ellen két munkát írt. Részt vett a →segesvári colloquiumban is, majd Nagyváradon mint rendjének provincialisa és odavaló hitszónok működvén, erősen gátolta a reformirányú törekvéseket. A Nagyváradra 1544-re tervezett hitvitában – ha egyáltalában megtartották – bizonyára ő képviselte a róm. kat. álláspontot. Műveinek egyike „Apologia” címet viselt, de ez nem látott napvilágot, ellenben a „Censurae…” című, melyben Dévainak a tételeit cáfolgatta, kinyomatott 1535-ben Bécsben.