BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsony vármegyei magyar ev. egyházmegye, előbb a →csallóköz-mátyusföldi prot. egyházkerületnek volt alkatrésze, mikor pedig kiváltak belőle a ref. gyülekezetek, minden valószínűség szerint addig is folytatólag megvolt a közvetlen kormányzata, ameddig még nem jutott el a szervezéshez a →felsődunamelléki magyar ev. egyházak kerülete. Ezután mindjárt (1615. jún.) kiváltak belőle a Moson, Győr, és Komárom vármegyékben levő egyházak, külön esperességgé (Mosongyőri vagy samarjai) alakulva, mely azonban idővel újra beolvadt ebbe. Ezzel aztán együtt áldozataivá lettek az üldözésnek. Virágkorában több mint húsz anyaegyházból állott a négy vármegye területén. – →Esperesei közül csupán a következők neve ismeretes: Dianovics János felsőbári l. 1613–1614, Csáktornyai Péter cseklészi l. 1614–1623, Kürthi István szenci (?) l. 1623-tól.