BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herfurth Ferenc Károly (Brassó, 1853. – Brassó, 1922.) ev. lelkész. Brassóban tanult. Teológiát hallgatni 1871-ben Berlinbe, 1872. máj. 1-én pedig Jenába ment. 1876 szeptemberétől Brassóban gimn. tanár, 1889 februárjától Keresztényfalván lelkész, 1907-től Brassóban →elsőpap volt. Ugyanez évben püspöki vikárius lett. – Művei: Der Gustav Adolf-Verein ein Hort des Protestantismus (Prédikáció). (Brassó, 1880.) Unser geselliges Leben. (Uo. 1886.) Weichet nicht weder zur Rechten, noch zur Linken (Prédikáció zászlószenteléskor). (Uo. 1889.) G. D. Teutsch, (Nagyszeben, 1894.) Aus Heimat und Ferne (Négy előadás). (Bécs és Nagyszeben, 1898.) Das sächsische Schulwesen in Kronstadt (A „Beiträge…” c. kiadványban). (Nagyszeben, 1922.)